REFERENCER

plus icon minus icon

Lotte har hjulpet os med at konsolidere os oven på et turbulent år

plus icon minus icon

Lotte er en fremragende business partner.

plus icon minus icon

Lotte er en teamspiller, der både kan tage lederskab og give følgeskab.

EKSEMPLER PÅ HVAD JEG KAN HJÆLPE MED

FORMULERE MÅL OG STRATEGIER

I en større virksomhed ønskede ledelsen at involvere alle 140 ledere og nøglespecialister i dialogen om, hvordan virksomheden skulle se ud i fremtiden. Jeg designede og faciliterede en række workshops. Mit team og jeg dokumenterede og bearbejdede de mange input, inklusive overblik over og plan for de strategiske indsatser. Efter direktionens godkendelse gennemførte vi udrulningen til hele organisationen.

IMPLEMENTERE IT-SYSTEMER

Som kompetenceudviklingschef har jeg implementeret et system til håndtering af interne og eksterne kurser. Systemet skulle understøtte et decentralt beslutnings og økonomisk ansvar for kompetenceudvikling, samtidig med at HR på vegne af ledelsen skulle bevare et strategisk overblik og skulle supportere lederne med de administrative opgaver forbundet med kursustilmeldinger.

TILPASSE ORGANISATION

Som businesspartner har jeg designet små og store organisationsændringer. Det er alt fra selve organisationsdiagrammet, funktionernes ansvarsområder og snitflader til roller og deres ansvar.
Og selvfølgelig implementeringen af den nye organisation, hvilket kan være komplekst.

IMPLEMENTERE LOVGIVNING

Som programdirektør, har jeg stået i spidsen for at implementere GDPR-compliance i systemer og forretningsprocesser. Både som dataansvarlig for virksomheden egne data og som databehandler for virksomhedens mange kunder.


GENNEMFØRE BESPARELSER

Som leder af en stabsfunktion har det været en væsentlig del af mit udviklingsarbejde at have fokus på omkostninger. Jeg har også flere gange været del af større tiltag på virksomhedsniveau.


UDVIKLE LEDERE OG LEDERGRUPPER

Gennem mit mangeårige virke som HR-businesspartner
har jeg arbejdet med ledere og ledergrupper på alle niveauer i organisationen

Arrow up

BOOK ET
Uforpligtende inspirationsmøde
Uanset om der er basis for et samarbejde efterfølgende lover jeg, at du bliver inspireret til hvordan du kan få løst dine udfordringer.