Privatlivspolitik

Rum til forandring privatlivspolitik

Denne databeskyttelsespolitik gælder for indsamling og brug af personoplysninger for Rum til Forandring.

Rum til forandring er dataansvarlig

Rum til Forandring er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Rum til Forandring kontaktoplysninger er:

Rum til Forandring

CVR-nr: 40736085

Adresse: Engstrupgårdsvej 4, 2650 Hvidovre’

Telefon: 21240250

Mail: lotte@broendtoft.dk

Du er altid velkommen til at kontakte Rum til Forandring, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger Rum til Forandring behandler

Rum til Forandring behandler følgende oplysninger:

  • Navn, fødselsdato, email, adresse og tlf. nr. på kunder og samarbejdspartnere
  • Navn og email på kunder og samarbejdspartnere der kontakter os gennem vores kontaktformular på rumtilforandring.dk/kontakt
  • Oplysninger om adfærd på rumtilforandring.dk

Rum til Forandring bruger personoplysninger til:

Rum til Forandring bruger personoplysninger til følgende:

  • Navn, fødselsdato, email, adresse og tlf. nr. på kunder og samarbejdspartnere bliver brugt til at kunne opsætte tolkemøder og komme i kontakt med kunder/samarbejdspartnere
  • Navn og email på kunder og samarbejdspartnere der kontakter os gennem vores kontaktformular på rumtilforandring.dk/kontakt, bliver brugt til at kunne komme i kontakt med kunden
  • Data om personens adfærd på rumtilforandring.dk bliver brugt til at videreudvikle hjemmesiden og gøre brugerens oplevelse bedre.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Rum til Forandring behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

  • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)
  • Behandlingen er nødvendig for, at Rum til Forandring kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)

Videregivelse af personoplysninger

Rum til Forandring videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Dine personoplysninger stammer fra

Rum til Forandring indsamler alle personoplysninger gennem formularer på rumtilforandring.dk/kontakt.

Opbevaring af dine oplysninger

Rum til Forandring opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for Rum til Forandring at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Personoplysninger bliver slettet efter x antal år.

De oplysninger som Rum til Forandring skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder

Når Rum til Forandring behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder (Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]):

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Rum til Forandring telefonisk eller pr. e-mail eller brev til Rum til Forandrings adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som Rum til Forandring allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke. Dog vil dine oplysninger blive slettet fra vores systemer.

Ret til at få indsigt i dine oplysninger

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger Rum til Forandring behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

Ret til at få berigtiget dine oplysninger

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis Rum til Forandring har urigtige oplysninger om dig.

Ret til at få slettet dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til, at Rum til Forandring sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Rum til Forandring fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod Rum til Forandring behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine Rum til Forandring fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Rum til forandring ApS

Book et uforpligtende inspirationsmøde

Uanset om der er basis for et samarbejde efterfølgende lover jeg, at du bliver inspireret til hvordan du kan få løst dine udfordringer.

Ring til mig på telefon (+45) 21 24 02 50 eller send en mail til lotte@rumtilforandring.dk. Jeg besvarer din henvendelse hurtigst muligt.