Hvad laver en Business Partner og hvordan får du hjælp til at lykkes med den nødvendige udvikling af virksomheden?

Solid erfaring bag Rum til forandring

Jeg har +20 års erfaring som leder og sparringspartner for ledere. Jeg har blandt andet været kompetenceudviklingschef i PFA, HR-businesspartner i Københavns Lufthavne og HR-direktør og del af virksomhedens ledelse i BEC (Bankernes EDB-central).

I løbet af min karriere har jeg også deltaget i og været ansvarlig for flere store organisatoriske projekter, lige fra implementering af learning management system, over GDPR-compliance til skaleret agil transformation . Jeg har været alt fra projektdeltager, over programleder til programdirektør (programejer).

Se mere her:

Som del af den øverste ledelse i virksomheden, har jeg taget del i og taget medansvar for udviklingen af virksomheden. Fra formulering af strategien, over gennemførsel af projekter og indsatser, til opfølgning på, om vi nåede vores mål.

I arbejdet med at udvikle forretningsoplevelser, har jeg det som en styrke, at jeg både har en økonomisk og en HR uddannelsesbaggrund. Suppleret med min brede erfaring, gør det mig i stand til hurtigt at forstå en given forretning og se både potentialet og udfordringerne.

.

Lotte Brøndtoft
Din business Partner

Passion og forretningsforståelse

Jeg tror på, at exceptionelle resultater skabes, når vi er begejstrede for det vi laver.

Jeg brænder for at hjælpe andre til at lykkes og opleve at min passion og mine kompetencer kan supplere dygtige ledere og bidrage til at de når deres mål.

De ledere jeg har været Business Partner for, har sat særlig pris på min evne til at forstå deres forretning og deres marked. De oplever at min sparring gør dem skarpere på deres ambitioner og udfordringer, og at vores samarbejde løfter dem både ledelsesmæssigt og personligt.

Tillid og fortrolighed

Jeg har tillid til dig og din virksomhed. Jeg ser dine styrker og dine muligheder. Du kan have tillid til mig og min fortrolighed.

Udfordrer dig

Jeg stiller krav og udfordrer dig. Jeg forstår, hvad der kan spænde ben for dig. Du kan forvente klare aftaler og at jeg holder hvad jeg lover

Solidt håndværk

Jeg har den faglige værktøjskasse fyldt op og forstår at bruge netop de værktøjer, der passer til din situation. Du får et erfaringsbaseret samarbejde.

Værdifuld dialog

Jeg forstår din forretning og skræddersyr min indsats til situationen. Du bliver inspireret til at handle.

EN BUSINESS PARTNER HAR FOKUS PÅ
– AT DU NÅR DINE MÅL!

Uanset om der er en helt konkret opgave (fx en rekruttering eller indkøb af et nyt IT system), eller et større samarbejde (fx at lykkes med virksomhedens strategi), så vil jeg, som din Business Partner, altid have fokus på at løse opgaven, så den bidrager til, at du forretningsmæssigt lykkes.

VORES ARBEJDSDELING ER KLAR:

Du er ansvarlig for indholdet. Du ved hvad du drømmer om, du kender din virksomhed. Du beslutter hvad du vil fokusere på og hvor meget du vil investere i det. Du bestemmer målsætningerne og tidsperspektivet.

JEG ER ANSVARLIG FOR PROCESSEN

Det vil sige jeg er projektleder og træner fra start til slut. Jeg styrer vores møder, jeg dokumenterer det vi finder frem til og aftaler. Jeg inspirerer dig og holder dig op på det, du har besluttet at gøre.

HVIS DU HAR BRUG FOR EKSTRA HJÆLP TIL , KAN VI AFTALE AT:

– Jeg løser nogle konkrete opgaver (fx rekrutteringer, optimering af processer, implementering af IT-system eller ny lovgivning).

– Jeg hjælper med at indgå samarbejder med leverandører (fx leverandør af nyt system, hjælp til markedsføring)

HVAD HAR JEG HJULPET MED

Jeg har fx hjulpet ledere og virksomheder med at:

+ Formulere mål og strategier
+ Implementere IT-systemer
+ Tilpasse organisationen
+ Implementere lovgivning
+ Udvikle ledere og ledergrupper
+ Gennemføre omkostningsbesparelser

BOOK ET UFORPLIGTENDE INSPIRATIONSMØDE OG OPDAG HVAD JEG KAN GØRE FOR JER

Det behøver ikke være kompliceret og uoverskueligt
at udvikle din virksomhed. Jeg forstår forretningen, har respekt for kulturen og finder den enkleste vej til målet.

Lotte Brøndtoft

BOOK ET
Uforpligtende inspirationsmøde
Uanset om der er basis for et samarbejde efterfølgende lover jeg, at du bliver inspireret til hvordan du kan få løst dine udfordringer.